1. Tjo va´de viftar!

Tjo va´de viftar! Tjosan hejsan!
Nu ska ni få höra på mejsan
Sjung falliralla dudelidejsan
Tjo, vad jag är glad!
När jag ledsen bliver
Sorgerna bort jag driver
Sjung fallliralla dudelidej!
På min harmonika

När du har mist din lilla gräbba
Som du så titt fått lov å näbba
Ska du väl inte stå å fläbba
För en falsker tös
Nej man tar till spilled
Går på dansegilled

När man fått formyed ti´bästa
Mår man ju illa för de mesta
Då vill man alltid med sin nästa
Snacka lide grann
Blir han då lit´fnurren
Får han på skapurren
Sen så drar man ti´en vals
På sin harmonika

När man kommit upp i smöret
Har man inte ont om öret
Blir man livad ti´ humöret
Jäklar i min talj
Tjo! Då kan man spilla
Så det börjar killa
Ned i tårna då man drar
På sin harmonika

Tjo va´de viftar! Tjosan hejsan!
Nu ska ni få höra på mejsan
Sjung falliralla dudelidejsan
Tjo, vad jag är glad!
När jag ledsen bliver
Sorgen bort jag driver
Sjung fallliralla dudelidej!
På min harmonika