1. Lisa Kalsson

Känner ni Lisa Kalsson som suttit på väster
Där som det finns en helan hop finfina gäster
Där som har suttit tjänstemän och direktörer
Ja, till och med den främste bland baningeniörer

Stackars den lilla Lisa kom fort uti världen
Jagad hon blev av mamman från husliga härden
Och så med endast femtio öre på fickan
Fick hon om tvenne dagar arbete på ”Stickan”

Men hon ej trivdes där, hon gick ständigt i ängslan
Till hon en dag en bättre plats fick på ”Byxhängslan”
Hon blev dock klok på att överallt vill man klå en
Sluta, och fick så plats genast uppå ”Trikåen”

Där skulle lilla Lisa ha tre krisch i ”vickan”
Men sluta strax och fick tre och femtio på ”Brickan”
Av disponenten fick hon dock dan efter ”toffeln”
Sökte och fick så plats samma vecka på ”Doffeln”

Klådig hon alltid var och fick öknamnet ”Skatan”
Hamna till slut som ”flicka” uti Humlegatan
Där passades hon opp av en ful gammal käring
Men tröttnade när det kom förbud mot förtäring

Nu bor den lilla Lisa privat hos sin syster
Och hennes syster bor någonstans ute på ”Yster”
Dit komma ”fina herrar” och hälsa på Lisa
Som jag odödliggjort här uti min visa