Lo och Lä

Va nu tysta lide grann, ska ja sjonga va ja kan om lived som leves po Limhamn
När dom ska fiska sill, ja då går de livad till, ni fårr tro maj om ni vill

Lo å Lä, båden han går, han går villit ud och ing
Och kommer han i hamn å har fåd en liden törn
De gör väl ingenting

Om mårron vagnar far och han mor i sian tar
Hör du mor ska du ud mä sill ida
Och hon börjar rätta på men de vill ju ente gå, hon vill så gärna ligga lite till

Lo å Lä, far han stickår fyr, för kaffe ska mor ju ha
Och mor, gör rent i stuan hon ska resa mä halvsjuan
För i da mår hon redit bra

Frun hon som prångar hon skrigor så de rångar
Hör ni påga har ni fåd nå´n sill så säj
Vill ni sen fnatta på så ja lass i börn kan få
Där e ingen som ska körra fårbi maj

Lo å Lä ja kan ta hunra kilo sill, de ska nock räcka till
För å snurra runt i staen 
ja kan ta hunra kilo sill, de ska nock räcka till
För å snurra runt i staen

Nu va där en som sprang fårbi, de va maj en ti o ligga i
Har hon alleredan fåd sitt lass
Hon springer ju så lätt men hon sprallar saj väl trätt
De va maj en så vass

Lo å lä ja svär po min själ add så vidd jau ente dör
Så ti nästa år i fall de gaår ska ja ha motår po min bör

Far han bödar garn när han passar sina barn
Före midda kommer mor från staen

Lo å lä e du alleredan här de har vatt ett rälit vär
Nu får glöttana ha litt mad
Ja e alleredan här de har vatt ett rälit vär


Har ente glyttana fåd nån mad

 

Nu får glöttana ha litt mad