17. Utställningsvisan

Häromsistans så for jag ing te Malmö stora sta
jag skulle på Udställningen gunås
där va Anderskan å Pitterskan å Baltiskan
å en jädrans hoper bynner de förstås
Baltirullan Tjong! filliball ball ball ball
Baltifluan å Baltifiliox
Där va Anderskan å Pitterskan å Baltiskan
å en jädrans hoper bynner de förstås

Ja po söndan så sjong di, å di va tusen man
de va toner stora som såhär
ja di börja me Guds rena lamm osköldig
å di sluta me den härna Sankte Per
På Baltirullan Tjong! filliball ball ball ball
Baltifluan å Baltifiliox
ja di börja me Guds rena lamm osköldig
å di sluta me den härna Sankte Per

I en backe där gick två kareter
po en bana di kalla för Rytsch
å di surra veck som himmelens planeter
ja de gick opp å de gick ner så jag sa hytsch

Ja honth som ja gick där å glodde
så kom ja in på de härna Babylong
där flö hattar å kjolar över hoed
å så gol di alla på en gång
På Baltirullan Tjong! filliball ball ball ball
Baltifluan å Baltifiliox
där flö hattar å kjolar över hoed
å så gol di alla på en gång

I en lucka där hade di en levanes arm
där man fick sej en rögelsehavann
jag stoppa tre daler i en spricka
så fick jag så öjenen di rann
Po Baltirullan Tjong! filliball ball ball ball
Baltifluan å Baltifiliox
jag stoppa tre daler i en spricka
så fick jag så öjenen di rann

Henne i ännen å Storsjön
där hade di gravad en damm
där va rögade sillar som simma
upp å ner, ti baga å fram
Baltirullan Tjong! filliball ball ball ball
Baltifluan å Baltifiliox
där va rögade sillar som simma
upp å ner, ti baga å fram

 

Inge po udställningen där hade di ett kök
med tallerker po varendaste hyll
där va en som dängde ti dom så stumpana rök
men de syntes ju add karen han va fyll
Baltirullan Tjong!
filliball ball ball ball Baltifluan å Baltifiliox
där va en som dängde ti dom så stumpana rök
men de syntes ju add karen han va fyll

Ude mitt i Storsjön där hade di satt
en brönn me alla sorters vann
där va rytt å svart å blott å vitt å grönt å gredelint
de va jädrian ta mej så fint
Po Baltirullan Tjong!
filliball ball ball ball, Baltifluan å Baltifiliox
där va rytt å svart å blott å vitt å grönt å gredelint
de va jädrian ta mej så fint

Ola Jinssen han fick se mi po den härna Cagewalk
å karen han trodde ja va fyll
fö rrumpan snodde fram å ti baga
å ti sist så ramla ja i kyll
Po Baltirullan Tjong filliball ball ball ball
Baltifluan å Baltifiliox
för rumpan snodde fram å ti baga
å ti sist så ramla ja i kyll

Å fruntymmren di va galna å tosiga jämt
di ville bjuda mej po Punsch, sicket trams!
så ja sa nej tack mina damer
där finns pylsa o bier nere hos Palms!

Därinne på den Baltiska trillan ni vidd
där snurra mången finare mamsell
å pågarna di hadde säj å flina
åt deras böjser å rö fladdernell
På Baltirullan Tjong filliball ball ball ball
Baltifluan å Baltifiliox
ja pågarna di hade sej å flina
åt deras böjser å rö fladdernell

 

Ja på marknaden i Skurup har ja vadd mången gång
men där va inte po långt när ett sånt liv
som där va på den Baltiska udställningen
för där sjong´di å spela positiv
På Baltirullan Tjong! filliball ball ball ball
Baltifluan å Baltifiliox
där va Anderskan å Pitterskan å Baltiskan
å en jädrans hoper bynner de förstås!